Jag tecknar nästan alltid för hand och allra helst med en flaska flytande bläck och min gamla penna med skruvad glasspets. Det blir lite darrigt och rufsigt med linjer som lever. Sedan skannar jag in bilderna och bearbetar till original. Mina illustrationer är ofta redaktionella uppdrag med syfte att kommentera något abstrakt. En bild som ger nya infallsvinklar eller förstärker och förklarar. Det kan vara ämnen som normer, sammanhang och identitet. Men jag jobbar också med porträtt.Det är speciellt att få teckna någon utan alla dessa krav på att avbilda. Jag försöker hitta personen innanför utseendet. Inseendet som min dotter kallade det när hon var liten.  

Redaktionella illustrationer till ett reportage om att orka och modet att be om hjälp när en inte orkar. Publicerad i Personskadeförbundets medlemstidning.

Redaktionella illustrationer till reportage om normer och normkritik utifrån samtal med fotografen Ilar Gunilla Persson. Publicerat i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionell illustration till ett reportage om kläder och identitet utifrån samtal med forskaren Maja Gunn. Publicerad i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionell illustration till reportage om hållbar ekonomi. Just den här handlar om att vi måste prata om pengar. Uppdrag för Personskadeförbundets tidning.

Redaktionella illustrationer om svårigheten i att hålla ordning. Uppdrag till Personskadeförbundets medlemstidning.

Redaktionella illustrationer till ett reportage om global hållbarhet.

Redaktionella illustrationer till ett reportage om aktivism publicerad i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionella illustrationer till reportage. Till vänster: Hur kultur kan vara läkande, diktburken. Överst till höger: Om att dela. Underst till höger: Dålig hälsa kan påverka ekonomin och dålig ekonomi kan påverka hälsan. Alla illustrationerna har varit publicerade i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionell illustration till reportage om orientering. KFAB:s hyresgästtidning. Opublicerad.

Några av flera teckningar som såldes på en bildauktion arrangerad av Anfang Design & Kommunikation till förmån för Barndiabetesfonden.

 Detaljer av illustrationer till en text om höstmodet för Dialog magasin på uppdrag av Otto Bock.

Reportageillustrationer till  Vinnovas magasin Cutting Edge, kinesisk-engelsk upplaga. En bild om forskningssamarbeten inom telekommunikation, en om jämställdhet i skogsindustrin och en karta som illustrerar Sverige.

Detaljer från väggdekorationer i gallerian Linden och Spiralen i Norrköpings centrum. Bilderna visar delar av den tio meter långa väggdekorationen. Uppdrag Lundbergs/Anfang Design & Kommunikation. Väggdekorationen blev nominerad till Svenska Publishingpriset.

Illustrationer till Hyresgästernas handbok på uppdrag av KFAB, Katrineholms kommunala bostadsbolag. Handboken blev nominerad till Svenska Publishingpriset.