Jag tecknar nästan alltid för hand. Inget slår en flaska flytande bläck och min gamla penna med skruvad spets. Det blir lite darrigt och rufsigt med linjer som lever. Men sedan skannar jag förstås in bilderna och bearbetar till original. Mina illustrationer är ofta redaktionella uppdrag med syfte att kommentera något abstrakt. En bild som ger nya infallsvinklar eller förstärker och förklarar. Det kan vara ämnen som normer, sammanhang och identitet. Men jag jobbar också med porträtt.Det är speciellt att få teckna någon utan alla dessa krav på att avbilda. Jag försöker hitta personen innanför utseendet. Inseendet som min dotter kallade det när hon var liten. Det kan vara ett temperament, återkommande gester eller en grundläggande inställning som blir synligt. 

Redaktionella illustrationer till reportage om normer och normkritik utifrån samtal med fotografen Ilar Gunilla Persson. Publicerat i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionell illustration till ett reportage om kläder och identitet utifrån samtal med forskaren Maja Gunn. Publicerad i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionella illustrationer till ett reportage om aktivism publicerad i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionella illustrationer till ett reportage om inre hållbarhet till Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionella illustrationer till ett reportage om att hantera kriser publicerad i Personskadeförbundets medlemstidning LiV.

Redaktionell illustration till reportage om orientering. KFAB:s hyresgästtidning. Opublicerad.

Några av flera teckningar som såldes på en bildauktion arrangerad av Anfang Design & Kommunikation till förmån för Barndiabetesfonden.

 Detaljer av illustrationer till en text om höstmodet för Dialog magasin på uppdrag av Otto Bock.

Reportageillustrationer till  Vinnovas magasin Cutting Edge, kinesisk-engelsk upplaga. En bild om forskningssamarbeten inom telekommunikation, en om jämställdhet i skogsindustrin och en karta som illustrerar Sverige.

Detaljer från väggdekorationer i gallerian Linden och Spiralen i Norrköpings centrum. Bilderna visar delar av den tio meter långa väggdekorationen. Uppdrag Lundbergs/Anfang Design & Kommunikation. Väggdekorationen blev nominerad till Svenska Publishingpriset.

Vägg/fönsterdekoration till tomma lokaler på uppdrag av KFAB, Katrineholms Fastighets AB.

Trettiotvå illustrationer till hyresgästernas handbok, helsidesbilder och små kompletterande bilder. På uppdrag av KFAB. Nominerad till Svenska Publishingpriset.